yogurt mask

Review:: มาส์กเต้าหู้ Tofu Moritaya Tofu Yogurt Pack

August 1, 2012 // 9 Comments

มาอีกแล้วววว รีิวิว วันนี้ขอเสนอ มาส์กเต้าหู้ตัวดัง พอลองใช้ไปสามครั้งแล้ว ใช้ดีจนต้องมาบอกต่อจริงๆ เราไปดูกันเลยค่ะ หน้าตาของมาส์กตัวนี้ อยู่ในกระปุกหน้าตาแบบนี้ค่ะ [Read more..]