cold pressed juice

Review : Delizi Whole Slow Juicer เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้แยกกาก รอบต่ำแบบใส่ทั้งลูกจริงๆ

December 19, 2018 // 0 Comments

เวลาเราพูดถึงสุขภาพ เราก็มักจะนึกถึงน้ำผลไม้กันใช่มั๊ยเอ่ย แต่รู้หรือไม่ว่าน้ำผลไม้ที่เราซื้อตามซุปเปอร์ส่วนมากจะมีวิตามินน้อยมาก และน้ำตาลสูงสุดๆ [Read more..]