yoga pose

Yoga with Beau : How to safely do Boat Pose or Navasana โยคะบริหารหน้าท้องกับท่าเรือ

July 9, 2015 // 1 Comment

นาวาสนะ (Navasana) หรือ ท่า เรือ (Boat Pose) ที่ดูเหมือนจะเป็นท่าง่ายๆ แต่ท่านี้จริงๆ แล้วไม่ง่ายเลยค่ะ (อย่างน้อยๆ ก็สำหรับเรา) กว่าจะฝึกแล้วยืดขาได้ตรง ใช้เวลานานมาก เรียกได้ว่า [Read more..]